Partneriai

 zenkliukas1 Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
Socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams. Mūsų tikslas – didinti Klaipėdos miesto socialinės rizikos ir likusių be tėvų globos vaikų galimybę gyventi visavertį gyvenimą šeimoje normaliomis sąlygomis, skatinant atkurti vaiko ir jo šeimos ryšius su supančia aplinka ir išvengti specialiųjų (stacionarių) paslaugų teikimo.
www.gerovescentras.lt
klaipeda Klaipėdos miesto savivaldybė
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Kodas LT 188710823 Adresas: Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda el. paštas info@klaipeda.lt tel. (46) 396066
www.klaipeda.lt
sadm Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas socialinės apsaugos ir darbo sričių valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šiose srityse valstybės politiką.
www.socmin.lt
maisto-bankas Maisto bankas
“Maisto bankas“ – tai labdaros organizacija, surenkanti labdarą maisto produktais iš juos gaminančių ar jais prekiaujančių ir išdalinanti tuos produktus organizacijoms, šelpiančioms stokojančius. Toks labdaros principas yra paplitęs visoje Europoje bei Amerikoje.
www.maistobankas.lt
eea_grants_logos_v_lt_jpg1 Finansinių mechanizmų valdyba
Nacionalinė koordinavimo institucija atsakinga už EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Lietuvoje valdymą, įskaitant bendrą atsakomybę už lėšų panaudojimą, finansinę kontrolę ir auditą.
http://www.eeagrants.lt
logo[1] Dvasinės pagalbos jaunimui centras
Labdaros ir paramos fondas Adresas: Darželio g. 11 , Klaipėda, LT-93195 Telefonai: (8 46) 360411, (8 46) 36 00 18 Mob. telefonas: 8 674 03450 El. paštas: info@dpjc.lt
http://www.dpjc.lt
Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla
Įmonės kodas 190438953
J. Janonio g. 32, Klaipėda
Tel./faks. (846) 313789
El. paštas: vite5@takas.lt
http://vitesmokykla.lt