Apie mus

Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos centre socialinė pagalba yra orientuota į vaiko socialinės kompetencijos ugdymą.

Socialinė kompetencija – tai žmogaus socialiniai, emociniai ir pažintiniai įgūdžiai bei gebėjimai, kurie yra būtini, norint susidoroti su pareigomis, būdingomis konkrečiam jo gyvenimo etapui, sugebėjimas sukurti pilnaverčius tarpusavio ryšius su kitais žmonėmis.

Šeima – yra pagrindas vaiko gyvenime, kur vaikas įgyja reikiamą socialinę patirtį, suvokia vertybes. Vaikams, augantiems socialinės rizikos šeimose, būdingas labai žemas savęs vertinimas ar net elementarių socialinių įgūdžių stoka.

Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos centro misija – neatskiriant vaiko nuo šeimos, suteikti jam tai, ko jis stokoja, užpildyti vaiko šeimos socialinės kompetencijos ugdyme padarytas spragas. Siekiant įgyvendinti šią misiją, vaikų dienos centro patalpos yra įrengtos taip, kad kuo labiau primintų ne įstaigą, o jaukius, gražius, šiltus ir švarius namus. Socialinės kompetencijos ugdymas vyksta per kasdienių gyvenimo įgūdžių, reikalingų buityje, ugdymą ir palaikymą, bendravimo su kitais vaikais ir suaugusiais įgūdžių formavimą, atsakomybės ugdymą.

Dienos centre vaikai gauna maitinimą, gali nusiprausti, išsiskalbti drabužius, gauti kitus drabužius ir avalynę, paruošti pamokas. Vaikams formuojami pagrindiniai socialiniai igūdžiai: bendravimo, kasdienio gyvenimo (maisto ruošos, tvarkymosi, higienos), darbiniai (daržovių auginimo,sodo ir daržo darbų, mezgimo, veltinių darymo it kt). Taip pat yra dirbama su visa vaiko šeima: tėvams organizuojami tėvystės igūdžių užsiėmimai, juos konsultuoja socialinis darbuotojas, psichologas. Kartu su tėvais švenčiamos šventės, organizuojamos išvykos, šeimos popietės.

Vienu metu vaikų dienos centrą gali lankyti iki 25 mokyklinio amžiaus vaikų. Intensyvaus darbo su vaiku trukmė nustatoma įvertinus konkrečius vaiko poreikius, dažniausiai orientuojamasi į vienerių metų laikotarpį. Vaikai į dienos centrą nukreipiami Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos sprendimu.

Tikimasi, kad vaikai supras nekintamą savo, kaip žmogaus, vertę, individualumą, pažins savo stipriąsias puses, įgis įgūdžių, reikalingų kasdieniame gyvenime, išmoks kurti sėkmingą gyvenimą, atleidę skriaudas, nebijodami sunkumų ir mokėdami savarankiškai spręsti problemas.

 
dienvidis_foto