Veikla

MISIJA – profesionalių socialinių ir psichologinių paslaugų pagalba didinti vaikų ir jaunimo socialinę kompetenciją, mažinti skurdą, siekiant išvengti socialinės atskirties.

VIZIJA – mylimas vaikas, turintis jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, socialiniam vystymuisi tinkamas sąlygas ir galimybes gyventi pilnavertį gyvenimą harmoningoje visuomenėje – socialiai kompetetingas žmogus harmoningoje visuomenėje.

Labdaros ir paramos fondas “Dienvidis” – socialinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas pagalbos reikalingiems vaikams ir jaunimui.

Veiklos tikslas – nepaimant vaiko iš šeimos tenkinti būtiniausius jo poreikius, užpildyti socialinės kompetencijos ugdyme padarytas spragas. Siekiant tai įgyvendinti, įstaigos patalpos įrengtos taip, kad kuo labiau primintų jaukius, gražius, šiltus namus. 

Darbas su vaikais vyksta per kasdieninio gyvenimo, darbinių, higieninių įgūdžių ugdymą ir palaikymą, pasitikėjimo savimi bei bendravimo su kitais vaikais ir suaugusiais įgūdžių formavimą, atsakomybės ugdymą.

Siekiama, kad specialistų organizuotos kryptingos veiklos dėka vaikais atrastų ir išugdytų savo stipriąsias savybes, prisiimtų socialinę atsakomybę, taptų savarankiškais ir pilnaverčiais visuomenės nariais. Norima, kad patikimų suaugusiųjų supami vaikai patirtų, ką reiškia turėti tvirtus ir patikimus santykius.

Tikimasi, kad vaikais supras nekintamą savo, kaip žmogaus vertę, individualumą, pažins savo stipriąsias puses, įgis kasdieniniame gyvenime reikalingų įgūdžių, išmoks kurti sėkmingą gyvenimą, atleidžiant skriaudas ir mokant savarankiškai spręsti problemas.

Norima, atsižvelgiant į vaikų interesus, įtraukti juos į kūrybinę, darbinę, sportinę, šviečiamąją veiklą.