Jaunimo iniciatyvos

Klaipėdos jaunimo inciatyvų projektų metu siekiame suburti Klaipėdos jaunimą į bendras veiklas, kurios pasižymi aktyviu įsitraukimu ir dalyvavimu. Nuoseklios veiklos ir užsiėmimai skatina bendravimą, bendradarbiavimą, iniciatyvumą, pilietiškumą ir visuomeniškumą. Siekiama, kad užmegztos naujos pažintys per įvairius edukacinius užsiėmimus skatintų savanorystę, pilietiškumą ir pagarbą bei ištikimybę savo miestui ir kraštui.


Visi projekto užsiėmimai, veiklos ir jų temos yra susijusios su pilietiškumu, pilietine savimone, skatinimu jaunimą dalyvauti priimant sprendimus, savanorystę ir kitas veiklas vietos bendruomenės ir miesto problemoms spręsti. Daug dėmesio skiriama komandiniam darbui, susijungiančiai kūrybai akcentuojant dėmesį į savo miestą bei kraštą, savanorystės motyvavimas per įvairius tikslinius užsiėmimus, išvykas, į kurias įprastai pavieniai asmenys nesusiorganizuotų, o didelė aprėptis jaunimo suteikia tam naujų potyrių ir įspūdžių. Džiaugiamės, kad įtrauktas jaunimas prisideda prie Labdaros ir paramos fonde „Dienvidis“ veiklos ir gali aktyviai veikti, įkurta erdvė skirta jaunimui.


Vaikų dienos centro patalpose yra įsikūrusi atskira erdvė jaunimui, kurioje jaunuoliai gali realizuoti savo idėjas, įprasminti savo veiklą per įvairias užduotis, darbus, žaidimus bei pokalbius. Yra sukurtos visos sąlygos bendradarbiavimui su kitomis Klaipėdos miesto jaunimo organizacijomis. Ši erdvė puikiai pasitarnauja vykdant įvairias veiklas, ruošiantis joms ar priimant svečius. ų ir neigiamas nuostatas susiformavusį jaunimą.


Pradedant nuo draugiškų santykių puoselėjimo su aplinkiniais, lygiai taip pat svarbu ugdyti draugišką santykį su gamta. Savo dienos centre turime sodą, kuriame vasarą jaunimas praleidžia daug laiko. Taip pat esame neabejingi tvarkymosi akcijoms, jas inicijuojame patys. Būtent taip stengiamės įdiegti jaunuoliams jausmą mylėti gamtą ir rūpintis aplinka, kuri mus supa. Jaunuoliams iš tiesų patinka leisti laiką gamtoje ją gražinant, todėl būtina be perstojo ugdyti šį natūralistinį vaikų požiūrį, jausti atsakomybę ir pagarbą mus supančiai gamtai.