Kas mes ?

Play Video

Vizija

LPF „Dienvidis“ vizija - džiaugsmingi vaikai, augantys laimingose šeimose. Dienvidžio darbuotojai: socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, psichologai ir kiti padeda šeimoms įveikti gyvenimo krizes ir rūpinasi, kad kuo mažiau nukentėtų jų vaikų gerovė.

Misija

Sutelkti šeimą vardan vaiko išsaugojimo šeimoje. Atrasti ir pritaikyti tinkamiausias paslaugas šeimai , kad atsirastų darni aplinka šeimoje augti vaikams. Mokyti ir puoselėti kasdienio gyvenimo bei socialinių įgūdžių, lavinti ir stiprinti asmenines savybes vaikams teikiant Vaikų dienos centro paslaugas. Suaugusius ruošti tėvystei, mokyti pozityvaus vaikų auklėjimo visais vaikų raidos tarpsniais, padėti susidoroti su krizėmis ir stiprinti save priimant psichologo konsultacijas ar dalyvaujant terapinėse grupėse. Esant nesutarimams ar kylant šeimose kitokiems teisiniams klausimams siūlyti teisininko ir mediatoriaus paslaugas. Ieškoti metodų ir būdų parengti specialistus taip, kad jie būtų stiprūs tiek profesine kompetencija, tiek žmogiškosiomis savybėmis. Tirti ir studijuoti praktikuojamų metodų poveikį ir naudą vardan vaikų ir jų šeimų bendros gerovės.

Vertybės

Šeima - pagrindas vaiko gyvenime, kur vaikas įgyja reikiamą socialinę patirtį, suvokia vertybes. Meilė vaikui ir artimui, kokybiškas laikas kartu šeimoje, šeimos tradicijos, problemų sprendimų ieškojimas pačioje šeimoje, pozityvi tėvystė, asmeninių savybių, tokių kaip pažinimas, savarankiškumas, atsakomybė, mokymasis, savimotyvacija, savikontrolė, tobulinimas, bendruomeniškumas - tai vertybės, kurias „Dienvidžio“ darbuotojai padeda surasti ir auginti.

Tikimasi, kad vaikai supras nekintamą savo, kaip žmogaus, vertę, individualumą, pažins savo stipriąsias puses, įgis įgūdžių, reikalingų kasdieniame gyvenime, išmoks kurti sėkmingą gyvenimą, atleidę skriaudas, nebijodami sunkumų ir mokėdami savarankiškai spręsti problemas.

Istorija

Vokietijos fondas “Kinderfonds Stiftung Kinder und Jugenhilfe Balticum” (naujas vardas – Kinderfond Stiftung „Children‘s net“) rūpinasi vaikų gerove įvariose šalyse, rengdamas socialinius projektus. Jų atstovai 2005 metais atvyko į Lietuvą. Nuodugniai išsiaiškinę situaciją didžiausiuose Lietuvos miestuose, jie konstatavo, kad Vilniuje ir Kaune socialinių paslaugų rinka yra žymiai platesnė nei Klaipėdoje. Klaipėdos miesto savivaldybės atstovai nurodė, kad labiausiai reikalinga socialinė įstaiga – vaikų dienos centras, nes mieste yra virš 500 vaikų, gyvenančių socialinės rizikos šeimose, kuriems reikia padėti.

Šio fondo atstovai parašė projektą ir pristatė jį Jungtinių Tautų Švietimo, Mokslo ir Kultūros Organizacijai (UNESCO).

2006-ųjų metų rudenį UNESCO atstovus vaikų reikalams pavyko pasikviesti į Klaipėdą. UNESCO organizacija patvrtino tokio centro Klaipėdoje būtinybę ir jau po kelių mėnesių numatė skirti lėšų Vokietijos Kinderfond Stiftung „Children‘s net“ organizacijai.