Šeimos konferencijos metodas

Šeimos konferencija – tai galimybė problemas, susijusias su vaiko gerove, išspręsti šeimos rate, nesikišant institucijoms bei išsaugant vaiką šeimoje.

Susirinkusi šeima ir išplėstinė šeima (artimi giminės, artimi draugai) pirmiausia gauna informaciją iš specialistų (mokytojos, sveikatos priežiūros specialisto, socialinio darbuotojo, psichologo ir kt.) apie susiklosčiusią situaciją šeimoje dėl ko nukenčia vaiko gerovė. Šeima pasitarusi, pasiūlo sprendimo būdą, suplanuoja veiksmus, patvirtina juos savo parašais, teikia specialistams įvertinti ir pradeda veikti. Tokiu būdu Šeimos konferencija įgalina pačią šeimą veikti vaiko gerovės labui.

Šiuo metodu siekiama išsaugoti vaiką šeimoje, su vaiko gerove susijusias problemas išspręsti šeimos rate, neįsitraukiant institucijoms, išsaugant šeimos paslaptį bei konfidencialumą.

Metodas priskiriamas socialinės srities įrankiui. Taikant šį įrankį galima numatyti šiuos efektus:

  1. Taikant šį metodą sumažinami socialinių paslaugų kaštai šeimoms, kurios yra ilgalaikės socialinių paslaugų gavėjos, nes šeimos konferencijos proceso metu atsisakoma kitų neefektyvių mėnesių mėnesius teikiamų paslaugų teikimo.
  2. Šeimos konferencijos diskusijų metu šeima išsiaiškina savo problemas, išsigrynina savo poreikius, kokios pagalbos jiems iš tikrųjų reikia. Tokiu būdu išaiškinama daug neaiškių atvejų ir sumažinamas atvejų kiekis.
  3. Nedidelės Šeimos konferencijos metodo sąnaudos (koordinatoriaus atlyginimas) ir vidutinis bei ilgalaikis efektas tendencingai mažins dirbančių su šeima specialistų kiekį iki pačių būtiniausių.

Pagrindiniai taikymo principai:

  1. Šeimos konferencijos metodui taikyti yra tinkamos visos šeimos, nepriklausomai nuo jų kilmės, kultūros, religijos, sudėties, įpročių, socialinės padėties ir amžiaus.
  2. Šeimos konferencija yra dėl asmens, kurio gerovė nukenčia. Konferencijos metu planuojami veiksmai to asmens poreikiams tenkinti.
  3. Institucijos ir specialistai, veikiantys šeimos gerovės labui, pradedant Šeimos konferencijos procesą išdėsto problemas, tačiau pačiame procese nedalyvauja nei kaip kontroliuojanti nei kaip įpareigojanti nei kaip patariamoji šalis.
  4. Šeimos konferenciją organizuojantis asmuo turi būti nešališkas, kūrybiškas, komunikabilus, atkaklus, gebantis prisitaikyti prie šeimos gyvenimo ritmo ir siekiantis užbaigti procesą.
  5. Šeimos nariai turi laikytis numatyto pagalbos plano ir draugiškai kontroliuoti vienas kitą.
  6. Jei yra poreikis, Šeimos konferencijos metodas gali būti taikomas tai pačiai šeimai kelis kartus, kol problema atsitraukia.

Šeimos konferencijos metodas yra įdiegtas ir sėkmingai taikomas daugiau nei 50 valstybių, o nuo 2019 spalio mėn. iki 2020 gegužės mėn., mes, vaikų dienos centras LPF „Dienvidis“ įdiegėme Šeimos konferencijos metodą Lietuvoje, organizavome Šeimos konferencijos mokymus visoje šalyje, parengėme 120 Šeimos konferencijos koordinatorių ir 15 Šeimos konferencijos koordinatorių supervizorius.

Po mokymų Šeimos konferencijos koordinatoriai gali dirbti savarankiškai. Kiekvienas regionas turi savo supervizorius. 
Organizuodami susitikimus virtualiose susitikimų platformose LPF “Dienvidis”  telkia ir motyvuoja koordinatorius, dalinasi patirtimi. Visas Šeimos konferencijos patirtis ir rezultatus kaupiame, kad vėliau galėtume pateikti metodo poveikį ir naudą mūsų šalyje.
Savo ir kitų Šeimos konferencijos metodo taikytojų ir puoselėtojų savanoriškomis pastangomis telkia, palaiko ir viešina minėtą metodą kol bus sukurtas efektyvus teisinis mechanizmas metodui įgyvendinti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Savo ir kitų Šeimos konferencijos metodo taikytojų ir puoselėtojų savanoriškomis pastangomis telkia, palaiko ir viešina minėtą metodą kol bus sukurtas efektyvus teisinis mechanizmas metodui įgyvendinti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ džiaugiasi, kad Klaipėdos mieste yra net 28 Šeimos konferencijos koordinatoriai, kurie yra pasirengę vykdyti Šeimos konferencijas.

Tai puiki priemonė įgalinti šeimą pačią spręsti problemas pasitelkiant artimųjų pagalbą taip, kad visų pirma būtų užtikrinta vaiko gerovė.

Galite kreiptis dėl Šeimos konferencijos vykdymo tel. nr. 8 671 86785 ir nukreipsime tikslingai pas Šeimos konferencijos koordinatorių.

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video