Kaip pervesti 1,2% pajamų mokesčio: Tik kartu galime pasiekti puikius rezultatus:

TU padėsi vaikams ir paaugliams augantiems socialinės rizikos šeimose.

TU prisidėsi prie psichologinių, socialinių problemų sprendimo.

TU prisidėsi prie vaikų  socialinių, buitinių, higieninių įgūdžių lavinimo.

TU prisidėsi prie Vaikų dienos centro „DIENVIDIS“ gražios aplinkos kūrimo

Tie, kas naudojasi internetinės bankininkystės paslaugomis, tai gali padaryti ypač paprastai:

 • Prisijunkite prie Valstybinės mokesčių inspekcijos sukurtos Elektroninio deklaravimo sistemos;
 • Skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“;
 • Suraskite reikiamą formą: formos kodas FR0512;
 • Spauskite pildyti formą tiesiogiai portale (gaublio ikona);
 • Užpildykite reikiamus laukus:
  • 1 Asmens kodas
  • 3V Vardas
  • 3P Pavardė
  • 5 Mokestinis laikotarpis – 2020 m.
  • 6S Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą (pažymėkite „X“);
  • E1 Gavėjo tipas – 2
  • E2 laukelyje įrašykite gavėjo identifikacinį numerį – 300631940
  • E3 nepildoma
  • E4 laukelyje įrašykite 1,2%
  • E5 įrašykite metus, iki kiek norite, kad būtų skiriama parama (galima pateikti iki 2024 metų*)

Viršuje suraskite – „Klaidų tikrinimas“, paspauskite „Enter“, jei nerodo raudonų šauktukų, tai užpildėte teisingai.

Spauskite viršuje, dešinėje – „Pateikti deklaraciją“.

* – Galima pažymėti, kad paramą skiriate iki 2024 m.! Vieno deklaravimo metu 1,2 proc. parama gali būti skiriama konkrečiai organizacijai iš karto penkeriems metams. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 m. GPM dalį, pakaks pateikti tik vienerių − 2020 m. − metų prašymą, E5 laukelyje įrašius 2024 metus.

DĖKOJAME visiems  rėmėjams,  prisidėjus prie  Vaikų dienos centro Labdaros ir paramos fondo „Dienvidžio“ veiklos. Tikime, kad bendri tikslai ir norai  visuomet paskatins visuomenę burtis bendrai veiklai, ir galėsime kartu pasidžiaugti atliktais darbais ir pasiekimais.