lrsadm

Paslaugos skyrybas išgyvenantiems asmenims

Labdaros ir paramos fondas “Dienvidis” turi 15 metų darbo patirtį su vaikais ir jų šeimomis. Paslaugas , kurios teikiamos DIenvidyje yra nuo nėščiųjų, parengimo, ankstyvojo kūdikių ugdymo, šeimos konferencijos, mediacijos ir vaikų socialinės  priežiūros dienos centre.

Taip kaip mokome tėvus rengtis tėvystei, taip pat iš patirties matome, kad reikia rengti tėvus ir skyryboms. kad vaikai patirtų kuo mažiau tėvų manipuliavimo jais ir patirtų kuo mažesnį skyrybų poveikį. Tiek mediacija, tiek Šeimos konferencijų vykdymo praktika rodo, kad didžiausią žalą vaikams daro tėvai, būtent skyrybų procese arba jau gyvendami atskirai. Šis projektas puiki galimybė pasimokyti tėvams ir skyrybų proceso ne tik teisinės tvarkos, bet ir psichologiškai sveikesnės skyrybų proceso atmosferos.

Projektas skirtas šeimai, esančiai skyrybų procese. Siekdami sušvelninti skyrybų įtaką vaikui, projekto dėka, vykdysime šias užduotis:

1. Užsiėmimų ciklas tėvams “Skyrybų įtaką vaikui ir kaip palengvinti jiems šį procesą” ;

2. Pagalbos vaikui, išgyvenančiam tėvų skyrybų procesą, grupinių ir individualių užsiėmimų ciklas;

3. Socialinė reklama, atkreipianti tėvų dėmesį į vaiką, skyrybų procese, kurios bus transliuojamos Klaipėdos viešajame transporte su nuoroda į pagalbos teikimą.

4. Atmintinių parengimas tėvams, apie tai kaip elgtis su vaiku, kad skyrybos kuo mažiau jį traumuotų.

Įgyvendinant pirmąjį uždavinį bus atliekami šie veiksmai:

1. Renkama grupė šeimų išgyvenančių skyrybų procesą (8-10 šeimų ) ir sudaromos dvi grupės, t.y. atskiriamos poros, kad išvengti tarpusavio konfliktų.

2. Parengiama programa suaugusiems, kurioje aptariamos šios temos:

I. 10 nuodėmių, kurias daro tėvai skyrybų metu
II. Kiek mamos, kiek tėčio ? Meilės ir pareigų pasidalijimo galimybės?
III. Teisėtai teisingos skyrybos vaiko atžvilgiu
IV. Ar mano vaikas stipriai paveiktas skyrybų? Kaip atpažinti? Kaip reaguoti?
V. Prarastas vaikas . Kaip susigrąžinti vaiką?
VI. Mažieji kovotojai -kaip skyrybų vaikai save apsaugo?
VII. Patėviai – kiek ir ką gali sau leisti pamotė/patėvis augindami skyrybų paveiktą vaiką?
VIII. 10 taisyklių tėvams skyrybų procese.
IX. 15 būdų palengvinti vaikui skyrybų procesą.
X. Dovanos, šventės ir gimtadieniai kartu, bet atskirai.

3. Pravesti 8 (po 2,5 val.) užsiėmimus su tėvais, kurių metu poros dalyvaus atskirai, tačiau komunikuos pavestų užduočių pagalbą. Į užsiėmimus bus įtrauktos ir naujosios antrosios pusės. Tuo tarpu vaikams bus sudarytos sąlygos turėti savo pagalbos grupę.

Įgyvendinant antrąjį uždavinį bus sudaroma galimybė suburti  skyrybas išgyvenančių vaikų grupę ir individualių bei grupinių užsiėmimų pagalba palengvinti vaikų dalią skyrybų procese:

  1. Psichologo konsultacijos (2 val.), kuriomis bus siekiama atpažinti pažeidimo, kaltės jausmo lygį
  2. 8 grupiniai (po 2 val. ) interaktyvūs užsiėmimai, kurių metu vaikams bus suteikiama galimybė suprasti/atskirti poros ir tėvų lygmenis,  duoti pradžią bendroms vaiko ir jo tėvų veikloms gyvenant atskirai.
  3. Sudaromos sąlygos vaikui gauti VDC paslaugas skyrybų proceso metu.

 

Įgyvendinant trečiąjį uždavinį  turime atlikti du veiksmus:

  1. Sukurti 5 scenarijus 5  animuotiems filmukams (40 sek./vnt) kaip palengvinti vaiko dalią tėvų skyrybų procese, kuriuose būtų matoma nuoroda į Dienvidžio puslapyje būsimą rubriką “pagalba skyrybų procese”
  2. Gruodžio mėn. užpildyti Klaipėdos viešojo transporto ekranus filmų transliacija.

Ketvirtojo uždavinio atlikimui bus pasitelktos mediatorės, teisininkės, psichologės bei socialinės darbuotojos patirtis ir parengta atmintinė tėvams: Kaip palengvinti vaikui skyrybų procesą?  Šias atmintines yra poreikis dalinti mediacijos metu, kad tėvai suprastų jog yra ne vien tik teisinė skyrybų pusė. Moralinė skyrybų pusė yra daug skausmingesnė ir žalingesnė.

Projekto vykdytojai: socialiniai darbuotojai, psichologai, mediatorė, teisininkė, šeimos konferencijos koordinatoriai ir supervizoriai

Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.