Vaikų dienos centrai – alternatyva šlaistymuisi gatvėje

VAIKŲ DIENOS CENTRUOSE   – DAUGIAU PASLAUGŲ

 

Praėjusiais metais trys Klaipėdos miesto vaikų dienos centrai pradėjo vykdyti bendrą projektą, kuriuo siekia rizikos grupės vaikams ir jaunimui teikti daugiau reikalingų paslaugų.

Europos ekonominės erdvės finansuojame projekte “Kompleksinės paslaugos Klaipėdos miesto rizikos grupės vaikams ir jaunimui” dalyvauja BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras, Labdaros ir paramos fondas “Dvasinės pagalbos jaunimui centras” ir Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos centras.

Šiuo projektu siekiama padidinti rizikos grupės vaikų ir jaunimo gerovę. Pasak projekto vadovės Klaipėdoje, Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos centrui vadovaujančios Jurgitos Kulevičienės, dalyvaudami projekte visi trys centrai ne tik gali atnaujinti, renovuoti savo patalpas, pagražinti aplinką, įrengti lauko treniruoklių, įsigyti reikalingų naujų priemonių, plėsti teikiamų paslaugų spektrą.

Projektą klaipėdiečiai pradėjo praėjusių metų lapkritį, ji tęsis iki kitų metų gegužės. Jame dalyvauja bent po 25 vaikus iš kiekvieno dienos centro, atskirai į kai kuriuos užsiėmimus įsijungia ir vaikų tėvai.

  1. Kulevičienės teigimu, iki šiol nuveiktus darbus žymi ne tik prie centrų pastatyti stendai su informacija apie projektą, bet ir puikūs vaikų įspūdžiai.

“Vyko psichodramos užsiėmimai vaikams ir tėvams. Tai – psichoterapijos sistema, kuri žmonėms leidžia iš naujo išgyventi problemines situacijas, jas suvaidinant. Šių užsiėmimų metu labai daug sužinojome apie tėvus, jų patirtis. Net gaila, kad šie užsiėmimai baigėsi, tikrai galėtų dar tęstis”, – pasakojo projekto vadovė Klaipėdoje.

Pasak jos, taip pat vyko įvairūs prevenciniai užsiėmimai, kurių metu kalbėta apie žalingų įpročių, alkoholio, tabako, narkotikų žalą. Didžiausią įspūdį vaikams paliko projekto dėka įvykusios kelionės į “Vichy” vandens parką ir Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse, kur dienos centrų lankytojai pramogavo, susipažino su savo šalies kultūra, paveldu.

“Dabar laukia didžiausias darbas – profesiniai mokymai. Jie, ko gero, startuos rugsėjo mėnesį. Vaikai nuo 14 metų turės galimybę įsigyti neformalią profesiją, pavyzdžiui, stalius-baldžius, floristas, fotografas, siuvėjas, sodininkas-daržininkas, raštvedys. Šių profesijų įgūdžių vaikus mokysiantys pedagogai – savo sričių profesionalai, – sakė J. Kulevičienė.

– Kai kurie dalykai galbūt bus sunkiau įgyvendinami, bet mes to sieksime. Profesinis mokymas yra svarbus – rizikos grupės vaikai ir jaunimas, ypač merginos, sulaukusios 18 metų, skuba kurti šeimas ir taip lieka be profesijų. Mūsų tikslas – sudominti vaikus tomis profesijomis, mokymas vyks per praktinius užsiėmimus, kad jie įgytų įgūdžių, kuriuos jie galės pritaikyti.”

Taip pat numatomi atskiri užsiėmimai ir centruose dirbantiems specialistams, kurie turėtų kurti ir įdiegti programą darbui su elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais vaikais, bus rengiami savanoriai darbui vaikų dienos centruose, teikiamos prichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugos šeimoms, veiks ir verslumo laboratorija – norima parodyti vaikams, kad gyvenime reikia stengtis patiems ko nors pasiekti, negalima tikėtis, kad viskas visuomet bus duota dykai.

Bendra projekto vertė siekia beveik 229 tūkst. eurų.

 

PATIRTYS. Didžiausią įspūdį vaikams paliko projekto dėka įvykusios kelionės į “Vichy” vandens parką ir Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse, kur dienos centrų lankytojai pramogavo, susipažino su savo šalies kultūra, paveldu. Rudenį vaikai sulauks dar daugiau įdomių ir naudingų praktinių užsiėmimų – prasidės profesiniai mokymai, kurių metu vaikai nuo 14 metų galės įsigyti staliaus-baldžiaus, floristo, fotografo, siuvėjo, sodininko-daržininko, raštvedžio profesijas.