Paslaugos

Vaikų ir jų tėvų informavimas – reikalingos informacijos apie soc. pagalbą suteikimas.
Konsultavimas – asmens (šeimos) probleminės situacijos analizavimas ir veiksmingų sprendimo būdų ieškojimas.
Tarpininkavimas ir atstovavimas – tarpininkavimas tarp asmens ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų), pagalba sprendžiant asmens teisines, sveikatos, ūkines, buitines problemas, tvarkant dokumentus, užrašant pas specialistus ir kt.
Socialinė pagalba (socialinė priežiūra) – socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas: paslaugos teikiamos asmenims dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą, atliekant visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas:

Psichologinis darbas apima:
Individualios psichologinės konsultacijos vaikams ir jų tėvams pagal problemos pobūdį – tiksliniai pokalbiai, testavimas, konsultacijos dėl elgesio korekcijos.
Grupinius psichoterapinius užsiėmimus, skirtingose amžiaus grupėse, skirtus padėti vaikams pažinti, suvokti, priimti save, koreguoti savo elgesį, įveikti sunkumus trukdančius asmenybei tobulėti.
Grupinius dailės terapijos užsiėmimus, kurie leidžia kūrybinio proceso metu įsigilinti į save, aktualizuoti savo asmenines problemas, kurios dažnai sunkiai įvardijamos žodžiais.
Maitinimo organizavimas – nemokamas maitinimas asmenims, kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia gyventi namuose.
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas – pagalba asmenims, šeimoms, kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena. Pirtis, dušas, drabužių skalbimas, lyginimas, sauna.
Sociokultūrinės paslaugos – laisvalaikio organizavimo paslaugos, kurios yra teikiamos tam, kad būtų  išvengta socialinių problemų. Stengiamasi mažinti socialinę atskirtį, aktyvinti benruomenę. Šių paslaugų dėka vaikai gali bendrauti, dalyvauti grupinio soc. darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla, ruošti pamokas.

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne – būtiniausių drabužių, avalynės, mokyklinių reikmenų ir kt. priemonių skurstantiems teikimas.

Darbas vyksta šiais etapais

1 etapas
(trukmė iki 2-jų mėnesių)

Vaiko situacijos įvertinimui bei socialiniam darbui reikalingos informacijos rinkimas, sisteminimas, analizavimas (psichologinė-socialinė anamnezė), stebint vaiką centre, bendraujant su jo šeima, socialiniais partneriais, mokyklos darbuotojais, medicinos įstaigomis ir kt.

2 etapas

Pirminis problemos formulavimas.

3 etapas

Individualaus pagalbos (socializacijos) vaikui plano sudarymas.

4 etapas
(dažniausiai intensyvios pagalbos procesas tęsiasi nuo 3 mėnesių iki 1 metų.)

Individualaus pagalbos (socializacijos) vaikui plano sudarymas.

5 etapas

Pagalbos plano ir darbo rezultatų įvertinimas.